Tuesday, November 8, 2011

mitos no. 13


ada yang tau knapa nombor 13 sering dikaikan dengan hal2 buruk? 
ataw ada yg punya cerita yg berkaitan dengan angka 13?
Ada beberapa nombor seperti nombor 13 dan 4, dianggap membawa pengaruh negatif bagi kehidupan, walaupun kadarnya bergantung dari yang bersifat fanatik sampai yang biasa-biasa saja, sering kita jumpai orang lebih cenderung menomori rumahnya dengan angka 12 B berbanding 13, kerana percaya bahawa angka 13 akan membawa malapetaka tersendiri bagi mereka.
Tak jelas bila-bila orang mula percaya dengan kekuatan baik dan buruk dalam sebuah nombor. Banyak dugaan yang menyangka bahawa Pythagoras, seorang seniman dan ahli falsafah Yunani pada abad VI SM secara tak langusung mendrong para pengikutnya melahirkan pemahaman baru lewat ilmu numerologi.
Pythagoras memandang alam berkait rapat dengan prinsip matematik, yang tak lain mengandungi pengertian nombor. Dengan menukar setiap unsur alam menjadi nombor, usaha untuk memahami sifat alam raya pun akan jadi lebih mudah. Dengan cara ini, boleh ditemui urutan dan aturan di sebalik ketidakberaturan alam, juga pengaruh yang dirasakan dalam diri manusia. Prinsip Pythagoras ini kemudian berkembang menjadi asas numerologi Barat, yang cenderung memandang nombor dengan pertimbangan jumlah variasi yang tak terhad.
Sebagai sebahagian dari alam, segala aspek kehidupan yang merangkumi manusia, seperti watak dan takdirnya, pun boleh dinyatakan dengan nombor. Numerologi bukan hanya digunakan untuk menentukan watak dan nasib, tetapi juga agar orang boleh menapaki jalan hidupnya dengan mudah dalam mencapai kejayaan.
Pola perputaran bumi tersebut identik dengan pendapat bahawa alam terdiri daripada sejumlah besar getaran gelombang yang memberikan pengaruh pada masing-masing individu secara berlainan. Alam raya seolah-olah alat muzik raksasa yang terus menggetarkan dawai dan menyuarakan anda yang berbeza dengan not dasar 1-9. Pengaruh tenaga di udara bebas yang dihasilkan boleh menimbulkan kesan yang berbeza bagi setiap orang, tempat atau benda.
Hampir sama dengan kebudayaan Barat, kebudayaan China juga menganggap bahawa angka 13 itu adalah angka pembawa sial. "Kalau nombor 1 dan 3 (13) dijumlahkan hasilnya 4. Dalam bahasa Cina nombor 4 bila diucapkan dengan intonasi yang berbeza boleh memberikan 2 makna iaitu empat dan mati, "ujar Kang Hong Kian, yang sering menjadi perunding dalam pelbagai bidang perniagaan. Tapi kemudian dia berkata lagi bahawa ehwal buruk yang konon ditimbulkan oleh angka 4 atau deretan nombor yang mengandungi angka tersebut boleh jadi kerana orang senang mencocok-cocokkan saja.
Itu sebabnya, ia merasa orang tak perlu takut dengan angka. "Kalau dikutak katik, semua nombor bererti sial. Taruhlah angka 0 yang meski bentuknya tidak terputus tapi dianggap tak punya nilai, kosong. Angka 1 bentuknya kurus, angka 2 seperti itik, jalannya lambat, nombor 3 tertawa bererti banyak membuang, 4 mati, terus saja jelek seperti itu, "katanya. Ditambah masyarakat sering menyebutkan angka dalam saat perasaan mereka kurang baik seperti 'Celaka 12' atau 'Pusing 7 Keliling,' maka orang pun terlanjur percaya bahawa nombor tersebut mengandungi erti buruk bagi kita.Padahal belum tentu lho ...

No comments: